בר סקאן ארכיב דיגיטלי
SAP10.jpg

    הבאות SAP Business One  עובד עם גרסאות BarScan ADDON

   גרסאות ישנות של משפחת 8.8  +  8.82 -

כל גרסאות 9 עד 9.3 ל 32 ביט ו  64 -

גרסה 10-  

להורדת קובץ הסבר

לקוח נכבד ,

לפני החלפת שרתים ושידרוגים יש לעבור עם הפרטים הבאים עם חברת היישום איתה אתה עובד

באופן שותף לקבלת מענה. ביצוע והקפדה על כל השלבים המקדימים יחסוך לך כאבי ראש וכסף בהמשך .

אנחנו עומדים לרשותך בכל שאלה

בברכה

מחלקת תמיכה

בר סקאן בע"מ

03-9525172

support@barscan.co.il

1 . בסיס נתונים BarScan

גיבוי והעתקה מלאה של כל בסיס הנתונים הנקרא BarScan לשרת SQL חדש .

הנתונים שיועברו יהיו העדכניים לזמן העברה.

במידה ויבוצעו סריקות נוספות / פעולות , בשרת ישן אז לא תהיה לכך עדות בבסיס הנתונים שכבר הועתק.

אחריות ביצוע: העתקה על ידכם ו/או חברת היישום ו/או המבצע את השידרוג.

עלות בר סקאן : ללא.

2 . החלפת שם חברה / קוד חברה :

במידה והיה שינוי במעבר משם חברה/ קוד בבסיס הנתונים קיים לחדש .

לדוגמה היה demo2010 והחדש יהיה demonew2018 יש להודיע לבר סקאן מראש על השינוי

אחריות ביצוע: בר סקאן בהתחברו יחד איתכם לשרת ה SQL החדש..

עלות בר סקאן : רגיל ללא.

שינויים אחרים , פיצולים , איחוד בסיס נתונים וכו' - לפי שעות ובהודעה מראש .

 

3 . שינוי בניתוב של שרת הקבצים

במידה והינכם מתעתדים לשנות את מיקום שרת הקבצים בו נשמרים כל הסריקות אז יש לעדכן את בר סקאן.

מיקום נוכחי רשום במסך ההגדרות של בר סקאן במערכת ה SAP .

אחריות ביצוע : העתקת קבצים / מחיצות לנתיב חדש, תבוצע על ידי הסיסטם שלכם לאחר התקנת בר סקאן בשרת חדש.

לפני העתקה יש להיות בקשר עם בר סקאן לקבלת הנחיות אילו מחיצות יש להעתיק.

עלות בר סקאן: ללא

4 . התקנת ADDON חדש מעודכן בתחנה אחת ראשונה

רק לאחר שתתקינו את הקליינט המתאים ) 64 או 32 ביט ( בתחנות העבודה, ניתן יהיה להתקין את הגרסה המעודכנת

והאחרונה של בר סקאן לגרסת ה SAP .

אחריות ביצוע: בר סקאן תתבצע את ההתקנה מרחוק על תחנה אחת המבוססת 32 ביט ועל תחנה של 64 ביט.

לצורך כך נדרשים :

• חיבור TeamViewer באותה תחנה.

• הרשאת משתמש בכיר ב SAP ) מנהל(

• הרשאת כתיבה מלאה לסיפריות

C:\Program Files\SAP\SAP Business One\AddOns עבור תחנה עם קליינט עם 64 ביט

C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns עבור תחנה עם קליינט עם 32 ביט

הכנת הרשאות באחריות הסיסטם.

עלות בר סקאן: ללא

5 . התקנת ADDON חדש מעודכן בשאר התחנות

לאחר ביצוע שלב 3 , ה ADDON יופץ לכל המשתמשים במערכת על פי הרשאות שלכם ב SAP . ] ראו מנהל היישומים הנוספים[

ההתקנה אוטומטית בכניסה למערכת ה SAP .

אחריות ביצוע 1 : אנשי הסיסטם יתנו הרשאות כתיבה לפי הפירוט :

הרשאת כתיבה מלאה לסיפריות

C:\Program Files\SAP\SAP Business One\AddOns עבור תחנה עם קליינט עם 64 ביט

C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns עבור תחנה עם קליינט עם 32 ביט

אחריות ביצוע 2 : נתקלנו בפעמים נדירות בהן מתקבלת הודעת שגיאה של SAP שמספרה 183-131 .

הערה זו נובעת מהתקנה של הקליינט SAP בתחנה. על חברת היישום לפתור.

עלות בר סקאן: ללא עלות במידה ואין צורך שלנו להתחבר לכל עמדה ועמדה.

במידה ותידרש התחברות שלנו לעמדות , אז יהיה חיוב על פי שעות.

)שוב, אם ההרשאות יהיו אז לא יהיה צורך (

6 . התקנת סורקים :

רק במידה והוחלפו תחנות העבודה אז יש להתקין את הסורקים לאותן תחנות המחוברות.

מומלץ להתקין גרסה מעודכנת מאתר היבואן sun.co.il

בקישור הבא לסורק 175 או אחר בהתאם : http://ftp.sun.co.il/support/drivers2017/AV175P.exe

בתחנות חדשות מומלץ להוריד ולהתקין את תוכנת Avision Button Manager המאפשרת שימוש נוסף בסורקים ואשר איננו

קשור ל SAP .

חברת בר סקאן איננה תומכת בתוכנה חיצונית זו המסופקת על ידי היצרן / יבואן. לתמיכה אם נדרש יש לפנות למעבדת

היבואן.

אחריות ביצוע: צוות סיסטם

עלות בר סקאן: ללא . כל עוד לא התחברנו.

 

7 . התקנת תוכנו פיענוח למסמכים מבורקדים או מסמכים עם מדבקות ברקוד.

יש מספר תחנות המבצעות פיענוח . בכל תחנה כזו יש קבצי INI מותאמים.

יש להכין רשימה של תחנות אילו )שם פיזי אמיתי, שם משתמש ב SAP כולל משתמש כניסה , שם מחשב, טלפון ישיר, זמינות

של תוכנת TeamViewer ( . את הרשימה יש להעביר לבר סקאן.

• במידה ומוחלף המחשב המקומי:

יש לאפשר חיבור של בר סקאן לכל אחת מהתחנות הקיימות בטרם כיבוי ו/או פורמט . בר סקאן ישמרו את קבצי

ההגדרות עבור המחשב החדש.

• במידה ואין החלפה של מחשב אך יש החלפה של שרת קבצים :

יש לאפשר לבר סקאן להתחבר ולשנות הגדרות בהתאם.

אחריות ביצוע: בר סקאן לאחר קבלת הרשימה .

עלות בר סקאן: ללא . כל עוד לא נדרשות העברות אחרות חוזרות מעבר לרשימה .

 

8 . הרשאות פיזור/ טעינה של ברקודים ב SAP :

בגרסאות האחרונות של בר סקאן עודכן מבנה התפריט של המודול. קיימת הפרדה בין משתמשי הפיענוח לתעודות מבורקדות

לבין אילו המפענחים מדבקות.

מצורפים : צילום תפריט ראשי מסומן A , צילום הרשאות למשתמש בהתאם מסומן B

אחריות ביצוע: בר סקאן ינחו את אחראי SAP בחברה ועל פי הרשימה .

נדרשת הרשאה של משתמש בכיר. ) מנהל(

עלות בר סקאן: ללא.

 

9 . שימוש ב שרת טרמינל : )רק למי שסורק בלבד(

במידה ותמחנות העבודה יוחלפו והפעלת ה SAP על ידי משתמשים תהיה על גבי שרת טרמינל אז תידרש תוכנה

נוספת בתשלום אשר תאפשר סריקה על התשתתית הנ"ל .

(שרתי הטרמינל של מיקורסופט אינם יודעים לזהות סורק אישי מקומי המחובר למשתמש)

הערה :

1 . תחנת העבודה הקצה חייבת להיות עם מערכת הפעלה חלונות כל שהיא מ 7 ומעלה. (לא מחשב רזה מבוסס לינוקס / CE או Embedded )

2 . הצעה תוגש בנפרד לפי הצורך בלבד.

3 . תדרש עזרת סיסטם בהרשאות, רישום רישוי והגדרות נוספות.

10 . החלפת שרת טרמינל )רק למי שסורק בלבד(

יש צורך לבצע הסרת רשיון סריקה ולהעבירו לחדש.

ניתן לעבוד פרק זמן של עד 25 יום במקביל. במידה ולא נקבל חזרה רשיון קודם אז יתכן ולא ניתן יהיה לשחזרו , לכן חשוב

לעבוד בתיאום איתנו